O nás


Vítáme Vás na stránkách chovné stanice Angel´s Diamond. Věnujeme se Tibetským mastifům (od roku 2003) a Yorshirským terriérům (od roku 2007). Výstav se účastníme až od roku 2015. Snažíme se zvířatům vytvořit milující domov a ideální prostředí pro zdravý vývoj jak po stránce fyzické, tak i duševní.

Modlitba!

Modlitba psa


Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych mezi ranami lízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často. Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu, když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u Tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych Tě následoval přes led a sníh než odpočívat na nejměkčím polštáři,

v nejteplejším domově na světě, protože jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já Ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,

abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy, chodit vedle Tebe a být připravený a schopný chránit Tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý

a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč. Raději mne drž jemně ve svých rukou a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v Tvých rukách.

Poděkování


Nebýt pomoci a ochoty níže uvedených lidí, tak bychom se pravděpodobně nikdy neodhodlaly vstoupit do tohoto obrovského světa chovatelství, ve kterém je stále čemu se učit…

Proto bychom tímto rády vyjádřily naše srdečné díky:

Paní Ing. Janě Dytrychové za neuvěřitelnou trpělivost, výborné rady a pomoc při výstavách, groomingu, péči o štěňata a její odborné znalosti ze světa homeopatie. Děkujeme jí za její vedení a objektivní kritiku, bez které se nelze zdokonalovat a „růst“. Věříme, že nám bude oporou i nadále.

Milá Janinko, bez Tebe bychom to nezvládly, moc Ti za vše děkujeme, jsi úžasný človíček plný energie, elánu a vědění, ale hlavně jsi naše přítelkyně a bereme Tě jako člena rodiny.

Panu Ing. Luďkovi Vrzákovi za svatou trpělivost s naším koníčkem, do kterého se také s velkým nadšením zapojil. Je to milující manžel a báječný otec, ale také v tomto ohledu velmi štědrý „sponzor“, dobrý rádce, noční venčitel a spolehlivý přítel.

Děkujeme Ti za vše, co pro nás děláš…(jako výraz našich díků, Ti budeme častěji péci štrúdl :o) …).

Panu Sebastiánovi Vrzákovi za vytvoření této webové stránky a pomoc při hlídání a venčení.

Jsi syn, bratr na baterky, ale když je potřeba, tak se na Tebe dá spolehnout. Děkujeme.

A nakonec bychom chtěly poděkovat celé naší rodině, hlavně paní Marii Masákové- naší milované babičce, která nás podporuje a pomáhá, kde se jen dá. Jste zlatíčka.

Angel's Diamond


Bohuslavova 2415, 253 01 Hostivice, Praha- Západ

Pavlína Vrzáková

+420 602 874 487

angelsdiamond2017@gmail.com